Informacje ogólne

Sponsorem turnieju PTS Freestyle może być każdy podmiot, który wesprze organizację turnieju finansowo lub ufunduje nagrody dla zwycięzców turnieju oraz zwycięzców konkursów towarzyszących.

Aby zostać sponsorem turnieju należy wypełnić formularz zgłoszenia sponsora, który określa preferowaną przez Sponsora formę oraz zakres wsparcia turnieju, precyzuje cel na jaki ma zostać przekazane wsparcie, oraz pozwala przesłać materiały promujące sponsora, do wykorzystania w promocji turnieju.

Zgłoszenia sponsorów przyjmowane są do 20.11.2023.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert sponsorskich.

Zobacz też:

Informacje dla Sponsorów turnieju głównego
Informacje dla Sponsorów nagród w konkursach towarzyszących
Informacje dla Sponsorów dodatkowych
Formularz zgłoszenia Sponsora