Lista zgłoszeń 2023

Saunamistrzowie ze zwycięskich miejsc z poprzedniej edycji (zwolnieni z opłaty wpisowej):

Radosław Sieraj
Michał Kruk

Saunamistrzowie będący członkami PTS (opłata wpisowa: 100 PLN):

Dominika Szołtysek      
Piotr Biedrzycki               
Arkadiusz Ufnal              
Grzegorz Przymyk         
Mateusz Malinowski    
Szymon Mitręga             
Szymon Zaworski           
Zbigniew Chomka          
Maciej Piczura 
Sebastian Dziurski          

Pozostali saunamistrzowie (opłata wpisowa: 200 PLN):

Jacek Ciesielski
Mateusz Kluz   
Paweł Wątorek               
 Łukasz Nowak 
Zuzanna Michalik           
Arek Dan                           
Andrii Rumiantsev         
Michał Prusicki
Krystian Stawiński          
Łukasz Kubicki  
Kamil Kozikowski            
Mateusz Cygal
Aleksandra Lasia             
Marcin Richter
Sylwia Kruk                       
Marek Konior   

Lista rezerwowa (bez opłat do momentu wejścia na listę zakwalifikowanych):

Jarosław Syrek                                
Wiktoria Józefczyk        
Jarosław Chomka           
Marek Łojek                     
Patryk Ławniczak            
Artur Podwójci

Zawodnik zakwalifikowany zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej nie później niż do dnia 13 listopada 2023 na konto PTS (nr rachunku: 49 1140 1010 0000 2656 6800 1001), tytułem PTS FREESTYLE. Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i PTS nie wystawi za nią faktury. Wysokość opłaty zależna jest wyłącznie od statusu saunamistrza jako członka PTS niezależnie od faktu, kto za niego wpłaca wpisowe.

Lista startowa zostanie opublikowana najpóźniej do 17 listopada 2023 na stronie  puchar.saunowy.pl

Saunamistrzowie chcący reprezentować obiekt saunowy, w którym są zatrudnieni – reprezentowany podmiot musi przelać na konto PTS kwotę minimum 150 zł darowizny, stając się jednocześnie sponsorem dodatkowym.

Profity z tego wynikające opisane zostały w punkcie 7 Regulaminu. Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i PTS nie wystawi za nią faktury, natomiast każdy wpłacający podmiot dostanie podziękowanie na piśmie z określoną, wpłaconą kwotą. Opłata ta jest niezależna od wpisowego za udział danego saunamistrza w turnieju.