Informacje dla Gospodarzy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do organizacji kolejnych edycji PTS Freestyle – pierwszego w Polsce pucharu saunamistrzów w stylu wolnym.

Gospodarzami turnieju PTS Freestyle mogą być obiekty, które spełnią warunki techniczne i organizacyjne określone w umowie z Organizatorem i wyrażą chęć organizacji wybranej edycji turnieju, oraz prawidłowo wypełnią i prześlą właściwy formularz zgłoszenia gospodarza dostępny na stronie http://www.puchar.saunowy.pl/gospodarz-zgloszenie, a następnie podpiszą umowę na organizację danej edycji turnieju. Wzór umowy dot. organizacji turnieju PTS Freestyle jest do wglądu na stronie:

Nabór zgłoszeń gospodarzy turnieju trwa przez cały rok, jednak nie później niż do trzech miesięcy przed terminem danej edycji turnieju. 

W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia, ostatecznego wyboru miejsca organizacji turnieju dokonuje Organizator po analizie wszystkich zgłoszeń i konsultacji z kandydatami.

Zgłoszenia możliwe są tylko w formie pisemnej, za pomocą właściwego formularza.

Korzyści wynikające ze statusu Gospodarza turnieju PTS Freestyle:

– ogólnopolska promocja obiektu Gospodarza w środowisku saunowym za pośrednictwem kanałów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Saunowego

– większa rozpoznawalność w środowisku saunowiczów z całego kraju

– promocja na stronie internetowej turnieju, plakatach, materiałach drukowanych promujących turnieje
i w mediach będących patronami turnieju oraz za pomocą ogólnopolskich kanałów informacyjnych PTS

– 100% wpływów z biletów na turniej

Gospodarz turnieju otrzymuje następujące formy promocji:

– duże logo na stronie głównej danej edycji turnieju oraz w dziale Gospodarz turnieju z linkiem do swojej strony internetowej

– duże logo z przodu koszulki turniejowej, tuż pod logo turnieju (ogólny wzór koszulki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

– duże logo we wszystkich videoklipach promujących turniej emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– logo na plakatach i innych materiałach drukowanych promujących turniej

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju

– organizacja atrakcyjnych konkursów towarzyszących w dniu wydarzenia przeprowadzane przez Organizatora i promowane za pośrednictwem jego kanałów informacyjnych. 


Gospodarz ze swojej strony jest zobowiązany zapewnić:

 • pomieszczenie sprawnej technicznie sauny fińskiej suchej z miejscem dla minimum 60 osób (nominalnie) siedzących na siedziskach, oraz piecem umożliwiającym efektywne podanie zapachów i polewanie kamieni na piecu oraz nieskrępowane rozprowadzenie ręcznikiem powietrza w saunie. Pomieszczenie sauny powinno być także wyposażone w oświetlenie umożliwiające bezpieczne poruszanie się po saunie zarówno saunamistrza jak i klientów.
 • pomieszczenie dla maks. 16 zawodników, w którym bez skrępowania będą mogli przygotować się do występu oraz umieścić swoje rzeczy.
 • pomieszczenie dla maks. 8 osobowego składu Jury, z dostępem do prądu oraz napojów (woda, soki oraz kawa i herbata na zamówienie) i przekąsek słonych oraz owoców, w którym bez dostępu osób trzecich będą mogli oceniać zawodników.
 • wydzielone miejsce dla maks. 6 osób – mediów (fotografa, kamerzysty, operatora dźwięku i sprawozdawcy) oraz przedstawicieli organizatora z możliwością rozłożenia komputerów przenośnych,  dostępem do Internetu i prądu.
 • gwarantowane miejsca w saunie podczas seansów dla maks. 14 osób (jury, media, organizator), w tym wyraźnie oznaczone ręcznikami dla sędziów sędziujących ceremonię.
 • sędziom ręczniki do okrywania się, z możliwością wymiany zużytych minimum co 4 ceremonie.
 • nieodpłatne wejściówki oraz wyżywienie na terenie obiektu przez czas trwania zawodów, dla sędziów, zawodników, mediów i określonych przedstawicieli organizatorów, wg poniższego wykazu:

dla sędziów wejściówki i wyżywienie z priorytetowym wydawaniem posiłków,

dla zawodników wejściówki i wyżywienie,

dla przedstawicieli mediów i organizatora (dla maks. 6 osób: fotograf, kamerzysta, sprawozdawca, organizatorzy) wejściówki i wyżywienie.

 • partycypowanie w kosztach obsługi medialnej (maks. 500 zł)
 • członkom PTS zniżkę partnerską w wysokości minimum 15% na wejściówki we wszystkie dni zawodów po okazaniu ważnej karty członkowskiej.
 • wydruk materiałów graficznych takich jak: plakaty w ilości potrzebnej Gospodarzowi do rozpropagowania imprezy na terenie obiektu, harmonogram występów, plan imprezy, które zostaną przekazane przez PTS na nośnikach w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem turnieju
 • miejsce na materiały reklamowe sponsorów pozyskanych przez obie strony: logotypy sponsorów będą umieszczone zbiorczo na jednym plakacie, w formie drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej Gospodarza, nośnikach reklamowych na terenie Gospodarza oraz na Facebooku
 • ewentualnie miejsce na mini stoisko dla sponsora generalnego podczas trwania zawodów oraz 2 nieodpłatne wejściówki

  Organizator zapewnia:
 • projekt materiałów graficznych takich jak plakaty, dyplomy oraz do grafik na strony www, wraz z przekazanymi prawami autorskimi majątkowymi; zleci wykonanie dyplomów dla uczestników turnieju oraz nagród i trofeów wręczanych zawodnikom
 • rekrutację oraz stworzenie list startowych w turnieju
 • czuwanie nad Regulaminem i przestrzeganiem zasad Fair Play
 • wpuszczanie ludzi do sauny na seanse turniejowe i konferansjerkę
 • system do punktacji i nadzór nad samą punktacją oraz jej publikowaniem w mediach
 • wykwalifikowany skład Jury na zawody
 • promowanie turnieju w mediach internetowych, w tym na stronach organizacji zrzeszonych
 • stworzenie relacji z turnieju, w tym wykonywanie zdjęć, fotorelacji i wideorelacji, umieszczenie ich na stronach internetowych: http://puchar.saunowy.pl, Facebook, Portalu PTS  oraz pokrewnych