Jury 2023

MIRELA KAZUŚ BARAŃSKA
Przewodnicząca Jury

KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Sędzia techniczny

IRENEUSZ CHRENKOFF
Członek Jury

SŁAWOMIR BRODECKI
Członek Jury

ZBIGNIEW JOŃCZYK
Członek Jury

ZBIGNIEW PIROMEDYK IKS WŁÓKA
Członek Jury

MARCELI ZAWADZKI
Członek Jury