FORMULARZ ZGŁOSZENIA OBIEKTU GOSPODARZA

UWAGA! Przed przesłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminami oraz wzorami dokumentów.

  WYBIERZ EDYCJĘ TURNIEJU, KTÓRĄ CHCESZ ZORGANIZOWAĆ
  LOGO OBIEKTU*

  OSOBA KONTAKTOWA W.S. TURNIEJU  DANE DO UMOWY

  UWAGI DO UMOWY

  OŚWIADCZENIE

  Przesyłając zgłoszenie chęci organizacji turnieju w charakterze Gospodarza, oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Turniejów PTS i potwierdzam, że akceptuję ogólne warunki organizacji turnieju zawarte we wzorze umowy. Zdaję sobie sprawę, że wypełnienie i wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do organizacji PTS Classic, gdyż ostateczną decyzję dotyczącą miejsca podejmuje Organizator. Mam świadomość, że moje zgłoszenie dotyczy jedynie chęci organizacji turnieju i wiem, że wszystkie szczegóły zostaną ustalone dopiero po wybraniu mojego zgłoszenia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu naboru gospodarzy pucharu saunamistrzów PTS Freestyle, oraz przetwarzania ich przez Polskie Towarzystwo Saunowe z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, w celach związanych z naborem gospodarza pucharu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdej chwili,co skutkować będzie usunięciem danych osobowych i niemożnością organizacji przeze mnie turnieju PTS Freestyle, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy na organizację turnieju

  * pola wymagane
  UWAGA!

  Podanie nieprawdziwych danych czy też przesłanie logo niezgodnego z wymaganiami regulaminu będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.