Informacje dla sponsorów turnieju głównego:

Sponsorem turnieju głównego może być każdy podmiot, który wesprze organizację pucharu PTS Freestyle w formie darowizny finansowej lub w postaci usług, które mogą być wykorzystane na potrzeby organizacji turnieju, w szczególności:

  • podmioty fundujące nagrody dla zwycięzców turnieju głównego
  • podmioty oferujące bezpłatnie własne zaplecze lub usługi na potrzeby organizacji turnieju

Aby zostać sponsorem turnieju głównego należy przesłać formularz zgłoszenia sponsora zaznaczając, że wsparcie ma być przeznaczone na cele organizacyjne lub jako nagroda w konkursie głównym.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert sponsorkich.

Sponsorzy turnieju głównego otrzymają od Organizatora logo na stronie głównej turnieju z odnośnikiem do wskazanej w formularzu strony internetowej, które będzie wyświetlane przez okres minimum 10 m-cy od dnia podjęcia współpracy sponsorskiej w ramach danej edycji, logo w videoklipach i na materiałach graficznych, promujących edycję turnieju PTS Freestyle, której dotyczy sponsoring, publikowanych i udostępnianych za pomocą kanałów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Saunowego, oraz podziękowanie w postaci pamiątkowego dyplomu po zakończeniu wydarzenia.

Zobacz też:

Informacje ogólne
Informacje dla Sponsorów nagród w konkursach towarzyszących
Informacje dla Sponsorów dodatkowych
Formularz zgłoszenia Sponsora