Informacje dla Saunamistrzów

VI edycja Pucharu w 2023 roku będzie pojedynczą dwudniową imprezą.

Rekrutacja wyłoni 24 zawodników, do których dołączą w zwycięzcy poprzedniej edycji.

Tak wyłonionych 28 zawodników zmierzy się w zawodach w dniach 2-3 grudnia 2023.

Zgłoszenia do Pucharu przyjmowane są od 6.11.2023 od godz. 12:00 do 9.11.2023 do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc. W ramach rekrutacji zostanie wyłoniona przez Organizatora lista do 30 zawodników, z których pierwszych 24 zostanie zakwalifikowanych do startu w zawodach a pozostałych 6 jako lista rezerwowych, którymi będzie można zastąpić zawodników  – w przypadku ich rezygnacji. 

Lista zgłoszeń  zostanie opublikowana w piątek 10 listopada 2023.

Zawodnik zakwalifikowany zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej nie później niż do dnia 13 listopada 2023 na konto PTS (nr rachunku: 49 1140 1010 0000 2656 6800 1001), tytułem PTS FREESTYLE. Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i PTS nie wystawi za nią faktury.

Podczas dokonywania rejestracji saunamistrzowie muszą wysłać plik MP3 z muzyką sklejoną … 3 min jingiel 3 min jingiel 4 minuty w dobrej jakości i jednakowej głośności. Brak dołączonej muzyki może skutkować dyskwalifikacją.

Jingiel jest do pobrania TUTAJ

Lista startowa zostanie opublikowana najpóźniej do 17 listopada 2023 na stronie  puchar.saunowy.pl

Losowanie par startowych i godzin startu w rundzie eliminacyjnej odbędzie się
w pierwszym dniu zawodów o godzinie 9.45. niestawienie się na losowanie skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

Zawodnicy ponoszą koszt 200 zł wpisowego (100 zł jeśli saunamistrz jest członkiem PTS
i ma uregulowaną składkę za rok 2023). Saunamistrzowie chcący reprezentować obiekt saunowy, w którym są zatrudnieni – reprezentowany podmiot musi przelać na konto PTS kwotę minimum 150 zł darowizny stając się jednocześnie sponsorem dodatkowym.

Profity z tego wynikające opisane zostały w punkcie 7 Regulaminu. Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i PTS nie wystawi za nią faktury. Natomiast każdy wpłacający podmiot dostanie podziękowanie na piśmie z określoną, wpłaconą kwotą.