Informacje dla sponsorów dodatkowych:

Sponsorami dodatkowymi są obiekty saunowe lub firmy, które wystawiają swoich zawodników do Pucharu i wpłacą za każdego zakwalifikowanego zawodnika kwotę minimum 150 zł darowizny na konto PTS (nr rachunku: 49 1140 1010 0000 2656 6800 1001).

Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i PTS nie wystawi za nią faktury. Natomiast każdy wpłacający podmiot dostanie podziękowanie na piśmie
z określoną, wpłaconą kwotą.

Sponsorzy dodatkowi otrzymują w zamian: