Informacje dla zawodników

Zawodnikiem Pucharu PTS Freestyle jest saunamistrz, który zgłosi swój udział w wybranej edycji turnieju na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym turniejów PTS oraz regulaminie wybranej przyszłej edycji turnieju.

Regulaminy dostępne są na stronie: http://www.puchar.saunowy.pl/regulaminy

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranej edycji turnieju PTS Freestyle odbywa się za pomocą formularza zgłoszeń, dostępnego na stronie turnieju.

Organizator każdorazowo poinformuje o terminie zgłoszeń na daną edycję turnieju, publikując formularz zgłoszeniowy na stronie turnieju, w terminach określonych w regulaminach poszczególnych edycji. 

Saunamistrz zgłaszając swój udział w wybranym turnieju, jest zobowiązany prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia w terminie określonym przez Organizatora. O wpisie na listę startową / rezerwową decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.

Po dokonaniu zgłoszenia, jeśli wymaga tego regulamin turnieju, zawodnicy zakwalifikowani na listę startową zobowiązani są do dokonania opłaty startowej w kwocie i terminie określonym w regulaminie turnieju. Wysokość opłaty startowej na daną edycję turnieju określa regulamin tej edycji.

Saunamistrzowie będący członkami Polskiego Towarzystwa Saunowego i niezalegający ze składkami członkowskimi, mają pierwszeństwo zapisu na liście startowej danego turnieju niezależnie od dnia i godziny dokonania prawidłowego zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłoszenie następuje w regulaminowym terminie. W formularzu zgłoszeń należy w odpowiednim polu podać numer swojej karty członkowskiej.

Zawodnicy zakwalifikowani do turnieju w ramach opłaty startowej otrzymują:

– koszulkę turniejową

– zaplecze lokalowe w obiekcie gospodarza do przygotowania się do seansów turniejowych i odpoczynku.

– bezpłatny wstęp do obiektu gospodarza turnieju w dniach trwania turnieju

– nocleg  ze śniadaniem pomiędzy poszczególnymi dniami turnieju

– obiad w obiekcie gospodarza w dniu turnieju

– wodę pitną i elektrolity

– dyplom udziału lub zajęcia określonego miejsca w turnieju