Jarosław Dziedzic

Członek PTS i członek Zespołu sędziów przy PTS w trakcie szkolenia na sędziego Aufguss WM.