Emilia Wełna

SKĄD:
Chelm
O MNIE:
Z zawodu nauczycielka z zamiłowania saunamistrzyni