Cena i sposób zakupu wejściówek

8. OBOWIĄZUJĄCE CENY: cena specjalna i regularna
8.1. CENA SPECJALNA obejmuje pakiety: platynowy, złoty i srebrny uprawniające do wejścia do Strefy Saun – zakupu można dokonać gotówką lub kartą w kasie Aquaparku do wyczerpania limitu lub przelewem na konto Aquaparku od dnia 21 października do 13 listopada 2019r.
8.1.a. Pakiet platynowy – upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe w dniach 16-17 listopada 2019 r. (sobota, niedziela), w cenie 200 zł, (dla członków PTS z 15% rabatem cena wynosi 170 zł).
8.1.b. Pakiet srebrny sobota – upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe w dniu 16 listopada 2019r. (sobota),w godzinach pracy obiektu, w cenie 120 zł, (dla członków PTS obowiązuje 15% zniżki czyli cena 102 zł).
8.1.c. Pakiet złoty niedziela – upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe w dniu 17 listopada 2019 r. (niedziela), w godzinach pracy obiektu, w cenie 100 zł, (dla członków PTS obowiązuje 15% zniżki czyli cena 85 zł).
8.2. Przy chęci zakupu pakietów przez Internet i dokonania płatności przelewem obowiązuje następująca procedura:
8.2.a. należy przesłać na adres: freestyle@aquapark.lodz.pl e-mail zawierający: imię i nazwisko osoby, oraz rodzaj wybranego pakietu. W przypadku chęci zakupu pakietu ze zniżką prosimy o podanie aktualnego numeru Karty Członkowskiej PTS,
8.2.b. klient otrzyma w mailu zwrotnym informację od Gospodarza, czy dany pakiet jest dostępny w sprzedaży oraz nr konta, na który należy przelać wymaganą kwotę,
8.2.c. klient po dokonaniu przelewu na wskazany w mailu numer konta, wysyła zeskanowane lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu (akceptowane formy plików z potwierdzeniem to: jpg, pdf, png, na adres: freestyle@aquapark.lodz.pl. Inne formy potwierdzeń nie będą akceptowane),
8.2.d. po otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu i zaksięgowania wpłaty na koncie, Gospodarz w e-mailu zwrotnym wyśle imienne zaproszenie z nazwą pakietu dla każdej osoby, za którą dokonana była wpłata,
8.2.e. wydrukowane, imienne zaproszenie uprawnia do wejścia na imprezę. Należy je okazać w kasie Gospodarza i na jego podstawie klient otrzymuje opaskę w odpowiednim kolorze pakietu i transponder do szafki. W przypadku braku wydrukowanego zaproszenia, możliwe jest okazanie w momencie rejestracji zaproszenia w e-mailu, na który zostało wysłane uczestnikowi zaproszenie.
8.3.W przypadku rezygnacji z imprezy, zwrot przedpłaconych środków będzie możliwy, jeżeli uczestnik zgłosi go do dnia 14 listopada 2019 roku.