Informacje dla sponsorów nagród w konkursach towarzyszących:

Sponsorem nagród w konkursach towarzyszących może być każdy podmiot, który ufunduje nagrody dla uczestników konkursów.

Aby zostać sponsorem nagród w konkursach towarzyszących należy przesłać formularz zgłoszenia sponsora określając formę i liczbę nagród oraz zaznaczając, że wsparcie ma być przeznaczone na nagrody w konkursach towarzyszących.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert sponsorkich.

Zgłoszenia sposnorów przyjmujemy do dnia 20.11.2023

Sponsorzy nagród w konkursach towarzyszących otrzymają od Organizatora: